SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.
foto školy

  Střední odborné učiliště  v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Automechanik -Mechanik opravář motorových vozidel,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři i skupinu T. Budoucí Opraváři zemědělských strojů získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody svařování), budoucí Automechanici mají možnost získat jednu metodu svařování za zvýhodněnou cenu.  Pro obory Opravář zemědělských strojů a Zahradník jsou poskytována stipendia Středočeského kraje. Žáci mohou být ubytováni na Domově mládeže v areálu SOU a je pro ně zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Součástí SOU je i Svářečská škola, která zajišťuje výcvik a pravidelné doškolování svářečů z řad veřejnosti.

AKTUÁLNĚ:


Máme nejlepšího automechanika ve Středočeském kraji


Náš žák Jakub Dytrych získal 13. února 2019 nádherné 1. místo v prestižní soutěži středních škol Automechanik Junior - Středočeský kraj. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR a sekce profesního vzdělávání v autooborech při SAČRu. Soutěž je zařazena do akce „České ručičky“. Všichni soutěžící absolvovali vědomostní test, poznávací část a především řadu praktických úkolů zaměřených na základní operace prováděné v autoopravárenství. Konkurence byla veliká a všichni žáci se snažili vydat ze sebe maximum, proto i závěr soutěže při vyhlašování výsledků byl velmi napínavý. Naše škola a především všichni ti, kdo se na přípravě soutěže podíleli, můžou být ale hrdi, neboť náš žák Jakub Dytrych rozhodně neudělal ostudu!  Získal zaslouženě 1. místo a postupuje tedy dále do celostátního kola. Děkuji všem učitelům odborných předmětů a odborného výcviku, kteří se podíleli na přípravě Jakuba během jeho studia, Jakubovi za vzornou reprezentaci naší školy a budu mu držet spolu se všemi ostatními kolegy a spolužáky palce v celostátním kole.

Ing. Jan Nechutný, ředitel školyNový videoklip o SOU Nové Strašecí

Podívejte se na nové video o naší škole.


Pozvání na den otevřených dveří

Děkujeme všem zájemcům, kteří nás navštívili o dny otevřených dveří. Pokud někdo nestihl předchozí termíny, stále platí možnost kontaktovat nás a dohodnout individuální termín.
Ocenění nejlepších absolventů  

V letošním již 23. ročníku ocenění nejlepších absolventů, které každoročně pořádá Hospodářská komora České republiky  byli oceněni čtyři žáci SOU Nové Strašecí. Ředitel školy Ing. Jan Nechutný obdržel pro naši školu z rukou ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marty Novákové čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. Slavnostní předávání ocenění se konalo v sobotu 13. 10. 2018 v hotelu Aquapalace  Praha – Čestlice.

  Absolventi, jenž jsou navrženi na udělení osvědčení, musí splnit přísná kritéria: 1) celkové hodnocení žáka u závěrečné  zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“ , tj. průměr do 1,5; 2) hodnocení praktické zkoušky v rámci závěrečné  zkoušky musí být stupněm „výborný“  a 3) po celou dobu přípravy nesměl být  žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“.
  Dokladem toho, že odborně vzdělaní absolventi jsou pro naše hospodářství extrémně důležití je  dlouhodobé a pravidelné konání této akce, kterou kromě Hospodářské komory ČR podporuje řada firem a osobností. Osvědčení nejlepšího absolventa HK ČR dokládá požadovanou kvalitu mladých pracovníků ze strany zaměstnavatelů a slouží jako doklad o odborných schopnostech absolventa.  Ocenění naší školy pak svědčí o  kvalitě  výuky a systematičnosti práce se žáky.


Fotografie z proběhlé výstavy podzimních aranží si můžete prohlédnout zde. Příští rok o novostrašecké posvícení se přijďte podívat naživo.


2. místo v celostátní odborné soutěži Opravář zemědělských strojů 2018 získal žák Petr Beneš ze 3. ročníku v konkurenci 31 škol.
další články...
                         

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky