SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.

  Střední odborné učiliště  v Novém Strašecí zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Automechanik -Mechanik opravář motorových vozidel,  Opravář zemědělských strojů, Zahradník a dále dvouleté nástavbové studium Provozní technika. Žáci učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů  získávají kromě výučního listu také zdarma řidičský průkaz skupin B a C, Opraváři i skupinu T. Budoucí Opraváři zemědělských strojů získávají dále zdarma svářečský průkaz (2 metody svařování), budoucí Automechanici mají možnost získat jednu metodu svařování za zvýhodněnou cenu. Žáci mohou být ubytováni na Domově mládeže v areálu SOU a je pro ně zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně. Součástí SOU je i Svářečská škola, která zajišťuje výcvik a pravidelné doškolování svářečů z řad veřejnosti.

AKTUÁLNĚ:Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium na naší škole zveme na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 15. 1. 2022 od 9:00 do 13:00. V případě, že se Vám termín nehodí, můžete nás kontaktovat na tel.: 313 285 811, abychom si dohodli individuální termín.


Nový videoklip o SOU Nové Strašecí
Podívejte se na nové video o naší škole.

Spolu po COVIDu

Naše škola využila dotační výzvu MŠMT Spolu po COVIDu a podali jsme žádost o poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky 2. ročníků. Akce se konala v areálu Machův mlýn umístěném v malebném údolí Javornického potoka obklopeném lesy ve dnech 22. až 24. září 2021. Všichni zúčastnění žáci byli akcí nadšeni a oceňovali nejen ubytování a stravování, ale hlavně zajímavý program, který dominantně zajistili naši učitelé pod vedením výchovné poradkyně.

Přes  bariéry s Policií ČR.
Žáci maturitní třídy nástavbového studia 2P  si 20. 9. 2021 vyzkoušeli fyzické testy zdatnosti, které vykonávají uchazeči o  přijetí k Policii ČR. Tato akce byla na naší škole pořádána ve  spolupráci se Středočeskou policií již čtvrtým rokem. Ze 13 studentů  uspělo 8. Příslušníci Policie ČR chválili nejenom vynikající výkony  jednotlivců, ale i nadstandardní úroveň tělesné přípravy na SOU NS. Tato  akce měla navíc i letos charitativní charakter v podobě podpory  handicapovaných osob.


Výstava podzimních květin

Letošní výstava podzimních květin proběhla ve dnech 11. až 13. září, opět ve spolupráci s MěÚ Nové Strašecí. Jednalo se již o 9. ročník. Fotografie z výstavy naleznete zde.  
Stipendijní program DPP
Naši žáci mají možnost využít atraktivního stipendijního programu Dopravních podniků Praha. Hlavní výhody:
  • Stipendium ve výši 3 500 nebo 4 500 Kč/měsíčně dle studijního průměru,
  • Mimořádný motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč při úspěšném vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu
  • Motivační příspěvek na zakoupení předplatní časové jízdenky (Lítačky) ve výši ceny ročního kuponu pro studenty
  • Po ukončení studia perspektivu pracovního uplatněnídalší články...
                         

Návrat na obsah