IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > EDUgrant - Aplikace moderní techniky v SOU Nové Strašecí

EDUgrant - Aplikace moderní techniky v SOU Nové Strašecíedugrant-banner-horizontal-500-bus.jpg

Střední odborné učiliště v Novém Strašecí se účastní projektu EDUgrant s názvem Aplikace moderní techniky v SOU Nové Strašecí. V rámci tohoto projektu škola získá měřící čidla Pasco.

Snažíme se ve výuce využívat moderní metody, postupy, formy a didaktické pomůcky. Využíváme 3D tisk, žáci nástavbového studia ovládají konstruování ve 3D v programu Autodesk Inventor, máme vytvořeny výukové materiály pro odborné předměty. A právě pro žáky tohoto oboru chceme  v technických předmětech využít měřící čidla Pasco.

Čidla využijeme v předmětu Technická měření při měření úloh ze statiky, kinematiky, dynamiky, termomechaniky a elektrotechniky konkrétně měření proudu a napětí v elektrických obvodech, měření tlaku, teploty síly a pohybu. Hodnoty získané přímým měřením zaznamenají žáci do tabulky a grafu a následně vyhodnotí a vyhotoví protokol o měření.

Tyto aktivity se budou komplementárně doplňovat s výukou předmětu Technická mechanika, kde bude navíc využita pro demonstrační účely fyzikální sada Mechanika. Pomocí čidel žáci budou měřit úlohy zadané a probírané v tomto předmětu a ověřovat platnost empirických vztahů (rychlost a zrychlení, hybnost a impuls síly, práce a kinetická energie, měření součinitele tření, ověření 2. Newtonova zákona atd.)