IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského krajeČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

V projektu IKAP II. vystupuje naše škola jako spolupracující partner Středočeského kraje.

Projekt IKAP II se celkově zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Důraz je kladen na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

Projekt IKAP II reflektuje klíčová témata vytyčená Krajským akčním plánem s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji:

 • rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)
 • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • rozvoj kariérového poradenství
 • podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • podpora škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon

V našem projektu jsme konkrétně zaměřeni na:

 • moderní dílna pro polytechnickou výuku (modernizace vybavení)
 • digitální technologie - multimediální výuka (technologické vybavení učebny)
 • zahraniční mobilta
 • vzdělávací aktivity

Logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo Krajský akční plán Středočeského kraje Logo Středočeský kraj