IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Galerie > Články > Kde se rodí řemeslo

Kde se rodí řemesloKde se rodí řemeslo    4.díl    

Vážení čtenáři, naše další zastávka při prohlídce areálu SOU Nové Strašecí Vás zavede do kovárny. Nahlédneme za dveře dílny, jejíž název v mnohých z nás vyvolá pocit pohádkového tajemna a představa teplé výhně příjemně zahřeje.
Žáci 1. ročníku, budoucí Opraváři zemědělských strojů, v této dílně setrvávají 90 hodin, což je při 6ti hodinové pracovní době 15 dní.                                                                                                                        Z našich žáků se po absolvování výuky v kovárně nestávají v plném rozsahu kováři, ale naučí se práce, které plně využijí při své profesi opraváře zemědělských strojů v zemědělské praxi. Mezi základní operace, které žáci zvládají patří tváření kovů za tepla, např. kování špičky, prodlužování, rozšiřování, osazování, pěchování, dále práce související s tepelným zpracováním oceli - kalení, žíhání, popouštění … Žáci se věnují především ručnímu kování a seznámí se i s obsluhou bucharu.
Práce v kovárně je pro žáky velice zajímavá a poučná, neboť pochopí, jak se mění vlastnosti oceli s narůstající teplotou.
Výsledkem snažení všech žáků je výroba jednoduchých součástí, jako např. skob, hřebů, kramlí, kotvících kroužků apod. Po splnění osnov mají šikovnější z nich prostor pro výrobu složitějších kovářských výrobků, svícnů, podkůvek …
Fungování kovárny má na starosti učitel odborného výcviku pan Tomáš Bláha, náš bývalý absolvent, který na tomto místě vystřídal dlouholetého učitele odborného výcviku pana Jiřího Křenka.

 

Kde se rodí řemeslo                                3. díl

V dalším díle putování areálem SOU Nové Strašecí se podíváme do zámečnické dílny. Tato dílna je určena především žákům prvních ročníků. Opraváři zemědělských strojů i Mechanici opraváři motorových vozidel zde setrvávají  35 dní, při 6ti hodinové pracovní době.
Po prvním vstupu do zámečnické dílny jsou žáci nejprve důkladně proškoleni o bezpečnosti práce nejen bezpečnostním technikem, ale i učitelem odborného výcviku. Zámečnická dílna je 1. místem, kde se v rámci odborného výcviku naši žáci "naostro" setkávají se skutečným dílenským prostředím.
Po výuce v zámečnické dílně žáci zvládají základy práce s kovem a dalšími neželeznými materiály, které se používají v opravárenství, především ruční zpracování kovů  při použití ručního nářadí a nástrojů, jako jsou ruční vrtačky, stolní vrtačky, brusky, … Žáci v této dílně využívají především vlastní nářadí, např. pilníky, sekáče, kladívka, důlčiky, průbojníky, …
Hlavní náplní práce je pilování, vrtání, řezání závitů, spojování materiálu a součástí, při práci s plechem potom ohýbání, stříhání, rovnání. Zvládají též vyhrubování, vystružování, zahlubování, …
Žáci se naučí používat posuvné měřítko i mikrometr a dílenským úhloměr.
Výrobky, které opouštějí zámečnickou dílnu jsou krabičky, hasáky, jednoduché stahováky, úhelníky, …
Dovednosti a znalosti svým svěřencům předávají učitelé odborného výcviku p. Svoboda, p. Wachtl, p. Štýbr, p. Novák, p. Chytrý a p. Kahoun.

Příští díl seriálu nás zavede do další dílny, která je součástí rozlehlého areálu SOU.
Ing. Ivana Veselá

 

Kde se rodí řemeslo    2.díl

Vážení čtenáři.V prosincovém čísle Novostrašeckého měsíčníku jsme Vám slíbili  pokračování článku o dílnách SOU. Dnešní díl jsme věnovali klempírně.

Cílem výuky v klempírně není udělat z našich žáků šikovné a všestranné klempíře, ale naučit je základní klempířské operace, zkrátka zvládnout základní práce s plechem. Jedná se především o ohýbání, stříhání, orýsování, falcování atd. Na  základě těchto dovedností zvládnou žáci práce potřebné pro své budoucí povolání. Ti nejšikovnější se naučí i složitější výrobky, které by již mohly konkurovat výrobkům žáků učebního oboru klempíř. O tyto výrobky je značný zájem i na  výstavách prací našich žáků , což se ukázalo například na výstavě "Řemeslo" v Českých Budějovicích, kde se projevil zájem o zahradní konve vyrobené našimi žáky. Žáci 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů působí po skupinách v této dílně 15 dní.

K nejdůležitějšímu vybavení klempírny patří: mimo jiné tabulové nůžky, falcovačka, zkružovačka, ohybačka a další klempířské pomůcky a nástroje pro práci s plechem. Žáci používají i vlastní nářadí jako např.: nůžky na plech, kladívka, důlčíky, sekáče, orýsovací jehly … , které jsou součástí jejich vlastního základního vybavení, které používají i v jiných dílnách v průběhu celého odborného výcviku. Součástí výuky v klempírně je i pájení na měkko, které patří mezi základní operace při spojování a práci s plechem.

Během svého "působení" v klempírně se naši žáci naučí technologické postupy, které využijí při zhotovení jednoduchých výrobků, jako jsou krabičky na šroubky a podložky nejrůznějších rozměrů, nebo trychtýře, konvičky, hrnečky a jiné nádoby. Vrcholem je výroba vlastní skříňky na nářadí, která žáky provází po celé tři roky studia v SOU. Ukládají si do nich zmíněné vlastní nářadí, o které se pak učí lépe pečovat.

Žáci pracují  jak s černým, tak i s pozinkovaným plechem. V závěru pobytu v klempírně si osvojují základy práce s plasty.
Nad rukama žáků dohlíží přísné oko učitele odborného výcviku pana Vratislava Chytrého, který se chlapcům v klempírně věnuje a předává jim své dlouholeté zkušenosti.
Přiložené fotografie nabízejí stručný pohled do výše zmiňované dílny.

Ing. Ivana VeseláKde se rodí řemeslo?  1. díl
     
Při nedělní procházce kolem areálu Středního odborného učiliště v Novém Strašecí vaše pohledy zaujme nejen budova školy, kde probíhá teoretická výuka opravářů zemědělských strojů a mechaniků opravářů motorových vozidel, ale i další budovy, které jsou součástí komplexu. Jsou to kromě přilehlé jídelny a domova mládeže budovy velice významné, a to dílny, bez kterých by výuka odborníků na opravy zemědělských strojů a motorových vozidel nebyla úplná. Následující řádky jsou úvodem k námi nabízenému seriálu o významu a využití dílen.
Historie dílen se začala psát stejně jako historie celého SOU před více než 50 lety. Od té doby prošlo zařízení a vybavení těchto prostor modernizací a umožňuje, aby učitelé odborného výcviku poskytovali všem žákům kvalitní praktickou výuku.
A jak vlastně výuka probíhá?
V 1. ročníku po nezbytném zaškolení o bezpečnosti práce nastupují "noví" žáci do zámečnické dílny. Učí se zde základní rukodělné práce s kovem - řezání, pilování a další práce. Mechanici opraváři motorových vozidel pak přecházejí na 3 týdny do soustružny a opraváři zemědělských strojů do kovárny. Další 3 týdny jsou potom zaměstnáni v klempírně, kde si po zvládnutí práce s plechem vyrobí vlastní skříňku na nářadí, která je provází celé 3 roky studia. V závěru 1. ročníku zvládají základní montážní práce - demontáž a zpětnou montáž částí automobilů, povolování zarezlých šroubů … .
Ve 2. ročníku probíhá praktická výuka pro opraváře zemědělských strojů a pro mechaniky opraváře motorových vozidel rozdílně. Opraváři zemědělských strojů jsou rozděleni do 3 skupin. Výuka probíhá nejprve  20 pracovních dní v soustružně. Poté ve svařovně, kde za 6 týdnů žáci absolvují v rámci výuky kurz svařování plamenen  a po zkoušce získávají zdarma plnohodnotný průkaz svářeče plamenen. Náplní na dalších 5 - 6 týdnů je kurz svařování obalovanou elektrodou (svařování elektrickým obloukem), který je zakončen zkouškou svářeče a žáci opět zdarma získávají průkaz svářeče obalovanou elektrodou. Absolvováním svářečského kurzu si tak naši žáci oboru opravář zemědělských strojů zdarma rozšiřují  pracovní kvalifikaci. Mezidobí při střídání skupin tráví žáci na hlavní dílně, kde probíhá výuka oprav zemědělských strojů a automobilů.
  Mechanici opraváři motorových vozidel mají možnost absolvovat v rámci výuky kurz svařování v ochranné atmosféře s finanční spoluúčastí. I oni tak získávají plnohodnotný svářečský průkaz za výhodných podmínek.
Další část praktické výuky pro "druháky" mechaniky opraváře motorových vozidel probíhá na hlavní dílně, kde se žáci seznamují s diagnostickými přístroji určenými pro vyvažování kol, pro  laserové měření geometrie podvozku motorových vozidel, pro diagnostiku motoru a diagnostiku na měření tlumičů pérování. Seznámí se s přístroji pro měření exhalací (výfukových zplodin) a naučí  se používat válcovou zkušebnu brzd … . Všechny diagnostické přístroje a zařízení jsou stálým vybavením dílny a slouží ke kvalitní výuce.
"Třeťáci" opraváři zemědělských strojů tráví celý školní rok na hlavní dílně a využívají výše uvedené diagnostické přístroje ke konkrétním opravám zemědělské mechanizace, např. traktorů, kombajnů, vlečných vozů, řezaček. Dle zájmu mají možnost absolvovat kurz svařování v ochranné atmosféře s částečnou finanční spoluúčastí a získat tak i třetí svářečský průkaz. Vzhledem k tomu, že dílny dnešních zemědělských podniků již nejsou tak dobře vybaveny, opírá se SOU především o zařízení ve vlastních dílnách. Navíc byla navázána spolupráce s firmou STROM Praha a.s., která má jedno ze svých servisních středisek v našich dílnách. Žáci tak mají možnost pracovat a sledovat opravy zemědělské techniky John Deer, kterou zmíněná firma dováží a zajišťuje servisní služby.
Žáci oboru mechanik opravář motorových vozidel se účastní praktické výuky ve smluvních podnicích (autoservisech), kde se podílejí na konkrétních opravách motorových vozidel. Střední odborné učiliště spolupracuje s 18 - 20 podniky, které zajišťují praktickou výuku našich žáků, budoucích odborníků. Mezi nejvýznamnější patří spolupráce s firmami Anexia Rakovník spol. s r. o., CROY Rakovník spol. s r.o., ČLUZ Nové Strašecí a.s., AUDI Kladno, AMOND Kladno spol. s r. o., Autodrát Kladno, Autostop Rakovník spol. s r. o. a s další řadou významných i menších servisů okresu Kladno a Rakovník.
V rámci výuky jsou v dílnách SOU sjednávány i zcela konkrétní zakázky pro veřejnost - opravy motorových vozidel, přezouvání pneu, seřizování geometrie podvozku, diagnostiku motoru, přípravu na STK, opravy zemědělských strojů, posezónní opravy a údržbu strojů, traktorů a ostatní zemědělské mechanizace apod.
 Praktická zkouška v dílnách je ve třetím ročníků jednou z částí závěrečné zkoušky a její úspěšné splnění jednou z podmínek pro získání výučního listu.
Po skončení celého seriálu o dílnách si formou kvízu budete moci prověřit znalost získaných informací. První tři úspěšní řešitelé tohoto kvízu získají upomínkové předměty naší školy.
V dalším dílu tohoto seriálu se můžete těšit na podrobnější seznámení s klempírnou.


Ing. Ivana Veselá