IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

Kreativní partnerství pro inkluzivní školuProjekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu začala Společnost pro kreativitu ve vzdělání realizovat od října 2016 do září roku 2019 jako partner Univerzity Palackého v Olomouci. Naše škola je partnerem tohoto projektu. Koncept je zastřešen britským programem Kreativní partnerství (The Creative Partnership). Projekt nastavuje systém strukturované spolupráce mezi umělci a pedagogy, z níž vzniká výuka s využitím kreativních metod a umění, která se zaměřuje mimo jiné na individuální podporu žáků. Cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, funkční gramotnosti, motivování žáků k učení, zlepšení sociálního klimatu ve třídě a rovněž podpora žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.
Efektivita programu je podpořena akčním výzkumem ve všech zapojených třídách, který realizuje Univerzita Palackého v Olomouci.

2.AO - PAŘÍME ČESKY!

Žáci budou poznávat témata českého jazyka prostřednictvím tvorby počítačové hry.

Spolupracovat budou s novinářkou a scénáristkou Terezou Krobovou.

Žáci budou v rámci výuky českého jazyka tvořit scénář počítačové hry, budou řešit strategické situace různých her, vytvoří manuál k počítačové hře a další…Na závěr proběhne výstava prací – hry, novin, gamebooků.

Cílem projektu je zvýšit motivaci a zapojení v předmětu český jazyk a zlepšit klima třídy – posílit kolektiv.

2.BO - JUST ZOOM IT

Probíranou látku českého jazyka obohatí práce s fotografiemi, videem a tvorba graffity. Na projektu bude se třídou spolupracovat fotograf Lukáš Janičina a malíř graffity Jan Miko.

Jako motivace k zapojení se do látky a témat českého jazyka bude fungovat fotografování, tvorba videí i tvorba graffity. V rámci projektu bude zahrnuta i zajímavá exkurze, závěrečným produktem bude výstava prací studentů.

Hlavním cílem projektu je probuzení zájmu k českému jazyku, ale také bude rozvíjeno sebevědomí žáků, kritické myšlení, schopnost obhájit si svůj postoj. Projekt by měl pozitivně ovlivnit klima v kolektivu.

V závěru projektu žáci vytvořili umělecká díla, která pak umístili v areálu školy. Ve spolupráci s umělci je nejprve navrhli a poté z odpadového materiálu vyrobili. Využili mimo jiné dovednosti z odborného výcviku, především ze svařování.

Článek o projektu - týdeník Raport ze dne 12. 12. 2017

Žáci vytvořili umělecká díla
Žáci vytvořili umělecká díla
Žáci vytvořili umělecká díla
Žáci vytvořili umělecká díla
Žáci vytvořili umělecká díla
Žáci vytvořili umělecká díla
Žáci vytvořili umělecká díla