IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky

Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT technikyInvestice do rozvoje vzdělávání

Od 1. 12. 2009 do 30. 6. 2012 byl v SOU Nové Strašecí realizován projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky "Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky" (registrační číslo CZ.1.07/1.1.06/02.0003), který byl zpracován na základě výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Hlavní aktivitou projektu bylo vytvoření výukových programů pro všechny odborné předměty oborů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů. Jedná se o předměty: Automobily, Ekonomika, Elektrotechnika, Motorová vozidla, Opravárenství a diagnostika, Řízení motorových vozidel, Strojírenská technologie, Strojnictví, Technická dokumentace, Technologie oprav, Základy zemědělské výroby a Zemědělské stroje a zařízení.

Při tvorbě a ověřování těchto programů bylo využito materiálního zázemí SOU Nové Strašecí (ICT technika ve výuce, deset interaktivních tabulí, notebooky používané učiteli) a také především personálních kapacit. Učitelé odborných předmětů SOU Nové Strašecí stanovili pedagogické cíle a didaktické postupy, shromáždili, nebo vytvořili obrazový materiál a textové podklady, zajistili modely a výukové pomůcky pro účely fotografování nebo videozáznamu, který provedli, dále vytvořili animace, schémata, grafy apod. Všechny shromážděné materiály, které nebyly v elektronické podobě, do ní převedli a vytvořili tak 1200 výukových hodin. Na partnerských školách (SOU Hluboš, SOU Hubálov a SOŠ a SOU Vlašim) byly modernizovány tři učebny, tj. byly vybaveny interaktivními tabulemi.

Vytvořené výukové programy byly ověřovány ve výuce ve spolupráci s partnery projektu a na základě této zpětné vazby a jejího vyhodnocení byly modifikovány. Pro tyto účely byl vytvořen otevřený informační a komunikační systém na bázi webové aplikace (informační portál). Tento systém byl využit nejen pro interní komunikaci zúčastněných partnerů, ale zároveň umožňuje sdílení výukových programů a poskytování informací zájemcům o tyto služby. Zkušenosti s výukou a využíváním vytvořených výukových programů byly předávány mezi tvůrci a ověřovateli v rámci workshopů. Ty se konaly pravidelně především na zúčastněných školách a pro účastníky byly velmi užitečné z důvodu výměny zkušeností, posilování kreativity tvůrců a především zjišťování zpětné vazby. Vytvořené výukové programy odborných předmětů tvoří jádro podkladů pro aplikaci kurikulární reformy oboru.

Hlavní přínosy projektu především spatřujeme ve:

  • větší atraktivitě pro žáky a lepší názornosti výuky
  • snadném doplnění látky chybějícím žákům
  • možnosti vytištění upravené prezentace všem žáků a tím získání více času na opakování a výklad
  • odborném růstu pedagogů, kteří tyto programy vytvářeli
  • usnadnění vyučování, využitelnosti pro další roky, snadné aktualizovatelnosti
  • odstranění nutnosti nosit modely, překreslovat schémata na tabuli apod., a tím se získá více času na práci se žáky
  • snadno realizovatelném suplování
  • účelném využití ICT techniky získané v minulosti
  • zlepšení image školy pro veřejnost (náborový argument)

Výsledkem projektu je zavedení nových výukových programů pro odborné předměty oborů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, a tím zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce a především zlepšení odborných znalostí žáků. Monitorovací indikátory projektu byly splněny.

Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky

Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky

Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky
Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky
Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky
Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky
Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky
Podpora zkvalitnění výuky technických oborů s využitím ICT techniky